Några utgångspunkter:

Natur och trädgård.
Jag arbetar ofta utifrån den natur o miljö som omger mig, hämtar former, strukturer, komplexitet, färger m.m. som omsättes till abstrakta kompositioner

Kinesiska skrivtecken.
Skrivtecken helst så gamla så att de är omöjliga att översätta är startpunkten för mina teckenmålningar där tecknens rörelse och mellanrumsformer blivit till ytor och linjer.

Egyptiska skulpturfragment.
Återkommande besök på Glyptoteket I Köpenhamn har lett fram till ett flertal teckningar och målningar med formspråk utifrån fragment av eller delar av de skulpturer som visas på den egyptiska avdelningen.

Utgångspunkten för allt det jag gör i bild är mitt eget intresse för färg, form och uttryck. Sökandet efter bilder som intresserar mig och ger rum för en upplevelse som oftast varken kan eller skall definieras har varit och är min ledstjärna.

Representerad vid ett flertal kommuner, landsting och museer.
Utställningar sedan 2010
 • Smhis konstförening Norrköping
 • Galleri Sander Linköping
 • Alkakonstnärer  på Passagen Linköpings konsthall
 • Kråksparkar på Alka
 • Kommunens Konstköp Passagen Linköpings Konsthall
 • Under samma tak  samlingsutställning Östergötlands länsmuseum 11
 • Galleri Kraftverk Mjölby
 • Under samma tak  samlingsutställning Östergötlands länsmuseum  12
 • Konstforums sommarutställning Norrköping
 • Navelludd samlingsutställning Östergötlands länsmuseum
 • Galleri Kronan Norrköping
 • Under samma tak  samlingsutställning Östergötlands länsmuseum 14
 • SOLK grupputställning passagen Linköpings konsthall
 • Kommunens konstköp passagen Linköpings konsthall
 • Galleri Blå Linköping